Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych

prof. dr hab. inż. Katarzyna Kavetska
Katedra Anatomii Zwierząt i Zoologii
ul. Klemensa Janickiego 33, 71-270 Szczecin

e-mail: katarzyna.kavetska@zut.edu.pl
tel. +48914496730, +48508089225
Preferowany sposób kontaktu: MS Teams


Zagadnienia na egzamin z praktyk dla studentów pierwszego stopnia kierunku kynologia


Fotorelacje z praktyk

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z praktyk odbywanych przez studentów kynologii.