Zaproszenie na proseminarium, 14.12.2018

W imieniu rady programowej kierunku kynologia oraz nauczycieli akademickich WBiHZ serdecznie zapraszam studentów III roku kierunku kynologia (studia stacjonarne i niestacjonarne) na proseminarium, które odbędzie się dnia 14 grudnia 2018 r. o godzinie 14:00 na ul. Klemensa Janickiego 32 w sali 0/21. Na spotkaniu przedstawione i omówione zostaną propozycje tematów prac inżynierskich zgłoszonych przez poszczególne jednostki Wydziału. Bardzo proszę studentów o potwierdzenie przybycia w terminie do 10 grudnia 2018 r. do godz. 15:00. Brak potwierdzenia oznacza rezygnację z udziału w proseminarium.


Zgłoszenia proszę kierować na adres: katarzyna.krolaczyk@zut.edu.pl.


Przewodnicząca rady programowej kierunku kynologia
prof. dr hab. Katarzyna M. Kavetska


V warsztaty kynologiczne "Higiena i profilaktyka w chowie i hodowli psów", 30.11 - 02.12.2018

Zapraszamy bardzo serdecznie do udziału w trzydniowych, piątych już warsztatach kynologicznych poświęconych higienie i profilaktyce w chowie i hodowli psów. W programie wykłady lekarzy weterynarii, naukowców oraz praktyków. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma certyfikat wydany przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Program warsztatów:

Piątek 30.11.2018 (Audytorium Maximum Słowackiego 17)
 • 8.30-8.50 Rejestracja uczestników
 • 8.50-9.00 Oficjalne otwarcie warsztatów
 • 9.00-10.00 Dermatologia okiem praktyka (lek. wet. Karolina Czyż z gabinetu weterynaryjnego Vetmedic)
 • 10.00-11.00 Stomatologia okiem praktyka (lek. wet. Krzysztof Czyż z gabinetu weterynaryjnego Vetmedic)
 • 11.00-11.30 Przerwa
 • 11.30-12.30 Higiena, profilaktyka, pielęgnacja i ... znaki zapytania (dr Andrzej Pępiak z Kliniki Zwierząt Domowych)
 • 12.30-13.30 Wpływ żywienia na jakość okrywy włosowej u psów (dr hab. Lidia Felska-Błaszczyk z WBiHZ)
 • 13.30-14.30 Prewencja i fagoterapia chorób bakteryjnych psów (mgr inż. Bartłomiej Grygorcewicz z WBiHZ)
 • 14.30-15.00 Podsumowanie

Sobota 1.12.2018 (Klemensa Janickiego 32 sala 0/04)
 • 8.30-9.00 Rejestracja
 • 9.00-11.00 oraz 11.30 - 13.30 Jakub Kruczek z Botaniqa Dog Grooming Solutions (30 osób), Agnieszka Pluta z Botaniqa Dog Grooming Solutions (96 osób)
 • 14.00-15.00 Higiena i profilaktyka weterynaryjna w chowie i hodowli psów (lek. wet. Barbara Grabałowska)

Niedziela 2.12.2018 (Klemensa Janickiego 32 sala 0/04)
 • 12.00-12.45 Optymalizacja neuroprzekaźnictwa w warunkach stresu u psów (firma NUTRIFARM)
 • 12.45-13.30 Wspomaganie fizjologicznych funkcji gruczołów okołoodbytowych (firma NUTRIFARM)
 • 13.30-14.00 Przerwa kawowa
 • 14.00-14.45 Warsztaty stomatologii weterynaryjnej (lek. wet. Anna Misztal)
 • 14.00-15.00 Warsztaty inseminacji psów – problemy w rozrodzie (mgr inż. Paweł Czerniak)

obrazek
UWAGA:
 1. Zajęcia 30 listopada są obowiązkowe dla studentów III roku kynologii; studenci I i II roku za obecność tego dnia będą mieli zaliczony jeden dzień praktyk.
 2. Na zajęcia z p. Kruczkiem obowiązują zapisy; zajęcia odbędą się w dwóch grupach (każda max. 30 osób). Pierwszeństwo mają studenci II roku kynologii. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: katarzyna.krolaczyk@zut.edu.pl. Studenci wysyłają zgłoszenie za pośrednictwem starosty roku.
 3. Bardzo prosimy starostów roku o przygotowanie listy chętnych na zajęcia

KYNOLOGIA - studia drugiego stopnia

W dniu 24 września 2018 roku Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie podjął uchwałę o uruchomieniu na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt drugiego stopnia kierunku kynologia. Studia będą mieć profil ogólnoakademicki i będą trwać trzy semestry, a absolwent uzyska tytuł zawodowy magistra inżyniera. 


Na razie zostanie uruchomiona jedna specjalność, a będzie nią żywienie psów i profilaktyka zdrowotna. Pierwszy nabór na rok akademicki 2018/2019 rozpocznie się 14 stycznia 2019 r. i trwać będzie do 12 lutego 2019 r.


Polska jest na trzecim miejscu w Europie pod względem liczby psów (ok. 7 mln), przed nami są tylko Wielka Brytania i Niemcy. Blisko 45% gospodarstw domowych w naszym kraju posiada co najmniej jednego psa. Większości właścicieli psów niewątpliwie zależy, aby ich pies był w dobrej kondycji, radosny, zdrowy i by długo żył. Tylko w 10 procentach decydują o tym geny, pozostałe 90 procent to czynniki zewnętrzne, a wśród nich przede wszystkim dieta. Aby jednak posiłki psa były dobrze zbilansowane niezbędna jest specjalistyczna wiedza na temat jego potrzeb żywieniowych w zależności od rasy, wieku, aktywności fizycznej, kierunku użytkowania, stanu fizjologicznego i zdrowia. Takiej wiedzy większość opiekunów psów jednak nie posiada i wymaga pod tym względem fachowej informacji, prowadzenia i pomocy, których będą mogli udzielać absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku kynologia – specjaliści żywienia i profilaktyki zdrowotnej. Będą mogli oni założyć własne gabinety specjalistyczne, znajdą też zatrudnienie w przychodniach i gabinetach weterynaryjnych, ośrodkach szkolenia psów, schroniskach i hotelach dla zwierząt, u hodowców psów, u producentów karm dla zwierząt, w salonach groomerskich itd.


Uruchamiany przez nas kierunek ma profil ogólnoakademicki, jednak większość zajęć będzie mieć charakter praktyczny, a studenci w trakcie ich trwania odbędą 4-tygodniową praktykę zawodową w wybranym przez siebie miejscu. Może to być gabinet weterynaryjny, salon groomerski, hodowla psów rasowych lub zakład produkujący karmę dla psów. W ofercie studiów mamy również możliwość prowadzenia badań naukowych w ramach studenckich kół naukowych, uczestnictwo w warsztatach kynologicznych i konferencjach.


Osobom z licencjatem zapewniamy semestr wyrównujący efekty inżynierskie, dzięki czemu po ukończeniu studiów otrzymają tytuł zawodowy magistra inżyniera.


Przedmioty kształcenia ogólnego:
 1. Podstawy informacji naukowej
 2. Podstawy prawa patentowego
 3. Bezpieczeństwo i ergonomia pracy
 4. Podstawy prawa pracy i marketing w kynologii
 5. Język obcy (do wyboru angielski lub niemiecki)
 6. Przedmiot humanistyczny do wyboru:
  • Etos akademicki
  • Etyka biznesu
  • Etyka zawodowa
  • Komunikacja społeczna i techniki negocjacji
  • Lobbing w życiu publicznych
  • Organizm w czasie i przestrzeni

Przedmioty kształcenia kierunkowego:
 1. Ekologia psowatych
 2. Szkolenie dla osób uczestniczących w wykonywaniu procedur na zwierzętach (z certyfikatem wydanym przez ZUT)
 3. Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa u psów
 4. Doświadczalnictwo w kynologii
 5. Analiza danych statystycznych
 6. Kierunkowe przedmioty do wyboru:
  • Bezpieczeństwo ekologiczne
  • Ekoturystyka
  • Zagrożenia bioróżnorodności
  • Zwierzęta inwazyjne w Polsce

Przedmioty kształcenia specjalistycznego:
 1. Anatomia i histologia układu pokarmowego psów
 2. Wybrane zaburzenia systemu pokarmowego i przemiany materii u psów
 3. Ocena i wykorzystanie surowców zwierzęcych
 4. Biosurowce w żywieniu psów
 5. Genetyka zaburzeń metabolicznych u psów
 6. Wymagania sanitarno-weterynaryjne w zakresie karm dla psów
 7. Programy do układania dawek pokarmowych
 8. Dietetyka weterynaryjna
 9. Konserwacja i przechowywanie surowców zwierzęcych
 10. Dieta BARF i jej modyfikacje
 11. Komercyjne karmy gotowe
 12. Diety domowe
 13. Zanieczyszczenia chemiczne karm dla psów
 14. Pro- i prebiotyki w diecie psów
 15. Nutrigenomika i farmakogenomika psów
 16. Nutriproteomika i podstawy metabolomiki
 17. Prewencja i fagoterapia chorób infekcyjnych psów
 18. Fizjoprofilaktyka psów
 19. Terapia chorób zakaźnych psów
 20. Surowce roślinne w profilaktyce i terapii
 21. Żywieniowe uwarunkowania procesów rozrodczych u psów
 22. Warunki utrzymania i żywienie a jakość okrywy włosowej psów
 23. Niedobory mineralne i witaminowe
 24. Żywienie a behawior psów
 25. Systemy zarządzania jakością ze szczególnym uwzględnieniem żywności
 26. Specjalistyczne przedmioty do wyboru
  • Bioaktywne substancje jaj w prewencji i terapii chorób
  • Ocena organoleptyczna surowców i produktów zwierzęcych
  • Diagnostyka immunologiczna i molekularna chorób psów
  • Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń bakteryjnych i grzybiczych psów
  • Mikrobiologia weterynaryjna
  • Profilaktyka i prewencja chorób psów w schroniskach
  • Aktywny wypoczynek z psem
  • Aparat ruchu psa
  • Fitness dla psów
  • Przygotowanie psa do wysiłku fizycznego
  • Prenatalne zaburzenia rozwojowe psów
  • Rozrodcze dylematy w hodowli psów
  • Rozród kotowatych
  • Zachowania socjalne i rozrodcze u wolno żyjących psowatych

Psy terapeutyczne – zajęcia praktyczne

Uczestnictwo studentów kierunku kynologia w zajęciach z udziałem psów terapeutów: Tosi, Ziuty i Ciastka wzbudziło wiele pozytywnych emocji. Przekazana przez Wiolettę Jażdżewską wiedza z zakresu pedagogiki leczniczej, połączonej z dogoterapią jako jedną z metod stosowanych w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umysłową i ruchową przyczyniła się do zainteresowania studentów tą formą terapii. Dowiedzieliśmy się jakimi cechami powinien charakteryzować się pies pracujący z przewodnikiem bądź terapeutą. Pogłębiliśmy wiedzę teoretyczną, jak również praktyczną z zakresu edukacji z psem. Wiele interesujących faktów z życia behawiorysty psów, szkolenia psów w tym zakresie usłyszeliśmy od Pani Wioletty oraz Magdaleny Klincewicz, która ma duże doświadczenie w zakresie zoopsychologii, jak również pracy przewodnika psa wizytującego.


Udział w zajęciach psów terapeutów z opiekunami podniósł wartość merytoryczną prowadzonych warsztatów, a studentom zapewnił niepowtarzalną okazję do zapoznania się z codzienną pracą wolontariuszy z fundacji Dr Clown. Duże doświadczenie zawodowe w zakresie szkolenia psów do pracy z osobami chorymi pozwoliło na przeprowadzenie zajęć z zakresu dogoterapii, w których aktywnie uczestniczyli studenci.


obrazekobrazek
obrazekobrazek
obrazekobrazek
obrazekobrazek

Zapraszamy do obejrzenia pozostałych zdjęć w galerii.

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Szewczuk

Zajęcia praktyczne z zakresu przygotowania psów do prób i konkursów pracy psów myśliwskich

Zajęcia w plenerze odbyły się 21 kwietnia 2018 roku i wzięli w nich udział studenci kierunku kynologia oraz zaproszeni goście: Agata i Michał Chmielewscy, właściciele użytkowej hodowli psów ras myśliwskich "Chmielowy Gon” FCI, którzy przyjechali do nas z trzema psami: jamnikiem szorstkowłosym standardowym, gończym słowackim i Jack Russell terrier.


Podczas zajęć mogliśmy zobaczyć jak wygląda układanie sztucznych ścieżek tropowych z wykorzystaniem m.in. farby, rapety i skóry oraz praca z psem tropiącym na otoku. Zapoznaliśmy się również z akcesoriami oraz nowoczesnym sprzętem stosowanym w szkoleniu psów myśliwskich m.in. obrożami GPS, otokami, kamizelkami ochronnymi z kevlarem, odblaskowymi obrożami z bezpiecznikiem. W zajęciach brały udział również nasze psy, które po raz pierwszy mogły przejść ścieżkę tropową. Pan Michał podzielił się z nami  swoim doświadczeniem w pracy Instruktora Kynologii Łowieckiej PZŁ oraz członka Komisji Kynologicznej. Pani Agata udzieliła nam praktycznych porad z zakresu prowadzenia hotelu dla psów.


Studenci byli bardzo zadowoleni i mogę spokojnie powiedzieć, że to dopiero początek naszej przygody...


obrazekobrazek
obrazekobrazek
obrazekobrazek

Zapraszamy do obejrzenia pozostałych zdjęć w galerii.
Tekst: Małgorzata Szewczuk

Zdjęcia: Małgorzata Szewczuk, Agata Chmielewska


IV WARSZTATY KYNOLOGICZNE PN. PIES W SŁUŻBIE

W dniu 18 maja 2018 roku odbyły się na Terenie Zakładu Karnego w Goleniowie kolejne, już czwarte, warsztaty kynologiczne, tym razem poświęcone pracy psów służbowych. Organizatorami imprezy byli Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT, Zakład Karny w Goleniowie oraz użytkowa hodowla owczarka niemieckiego Wilczy Mszar. Ze strony WBiHZ za całość imprezy odpowiedzialne były Katarzyna Kavetska i Katarzyna Królaczyk (komisja programowa kierunku kynologia) oraz studentki pierwszego roku Karla Karatysz, Katarzyna Szapućko i Katarzyna Loba, Zakład Karny w Goleniowie reprezentowali ppłk Jarosław Dąbrowski i mł. chor. Szymon Karnowski, zaś Wilczy Mszar – niezastąpiony w tego typu imprezach, trener i hodowca, emerytowany oficer służby więziennej – Tomasz Wojciechowski. Oprócz pracowników, doktorantów i studentów w warsztatach wzięli udział mundurowi przewodnicy psów służbowych Zakładu Karnego oraz Żandarmerii Wojskowej.


Nasi studenci (prawie) punktualnie przybyli na miejsce zbiórki, ubrani w jednakowe, osobiście przez nich zaprojektowane koszulki. Autokarem (także zorganizowanym przez studentów) dojechaliśmy do Zakładu Karnego, gdzie przywitał nas jego dyrektor, który uroczyście otworzył warsztaty.


W pierwszej części warsztatów mieliśmy okazję wysłuchać trzech wykładów: Ingi Kowalewskiej-Łuczak (Genetyka a wygląd psa), Doroty Jankowiak (Behawior psów – wybrane zagadnienia) oraz Wioletty Biel (Otyłość u psów – przyczyny i profilaktyka). Jednak to druga część warsztatów najdłużej zostanie w naszej pamięci, ponieważ mieliśmy możliwość zwiedzenia Zakładu Karnego od środka. Ze względów bezpieczeństwa zostaliśmy podzieleni na trzy grupy, aby pod opieką uzbrojonych strażników mieć możliwość zapoznania się z codziennym życiem osadzonych.


Po wspaniałym obiedzie w przywięziennej restauracji nomen omen Kazamaty udaliśmy się po raz kolejny za bramę Zakładu Karnego, gdzie mieliśmy okazję oglądać pokaz pracy psów służbowych. Pan Tomasz Wojciechowski w obrazowy sposób pokazał na czym praktycznie polega szkolenie psów sportowych i służbowych, wykorzystując do tego owczarka holenderskiego studentki pani Karoliny Hocko, Kaspera oraz dwóch owczarków niemieckich na co dzień „zatrudnionych” w Zakładzie Karnym. Pokazy zakończyły gorące oklaski dla przewodników i ich psów.


Chciałabym jeszcze raz podziękować naszym studentom za pomoc w organizacji IV Warsztatów, w szczególności paniom Karli Karatysz, Kasi Szapućko, Kasi Lobie i Karolinie Hocko. Wyjazd okazał się ich ogromnym sukcesem, bardzo sprawnie zorganizowały przejazd, posiłek, koszulki i uczestniczyły w pokazie pracy psów służbowych.


obrazekobrazek
obrazekobrazek
obrazekobrazek
obrazekobrazek

Zapraszamy do obejrzenia pozostałych zdjęć w galerii.

Tekst: Katarzyna Kavetska

Zdjęcia: Maja Cierniak


Studenci kynologii w Domu Pomocy Społecznej im. doktora Edmunda Wojtyły w Szczecinie

W dniu 28 marca 2018 r. odbył się wyjazd studentów II roku kierunku kynologia do Domu Pomocy Społecznej im. doktora Edmunda Wojtyły w Szczecinie.


Podczas spotkania Pani Amanda Olszewska zaprezentowała swojego podopiecznego i przedstawiła zalety oraz trudności związane z prowadzeniem psa rasy wilczak czechosłowacki. Na twarzach pensjonariuszy DPS pojawiło się zaciekawienie, kiedy Pani Amanda powiedziała, że rasa ta powstała w wyniku ,,połączenia” owczarka niemieckiego oraz wilka i wymaga opieki doświadczonego przewodnika. Dobrą cechą tej rasy jest doskonały węch, co też wielokrotnie doskonali się i wykorzystuje w pracy węchowej. Świetnie sprawdza się podczas wyścigów psich zaprzęgów oraz jako pies obronny, górski i lawinowy. Studentka podkreślała, że rasa ta potrzebuje właściciela, który poświęca czworonogowi dużo czasu, stara się zrozumieć jego potrzeby i właściwie go socjalizuje. Na dowód dużej mądrości i posłuszeństwa Pani Amanda przeprowadziła krótki pokaz podstaw szkolenia z zakresu posłuszeństwa. Fenris świetnie spisał się i otrzymał łakoć oraz ogrom braw.


W dalszej części spotkania Pani Marta Chęciak przedstawiła swoich podopiecznych, a mianowicie dwa owczarki border colli. Niezwykle energiczne i bardzo inteligentne pieski zaprezentowały się podczas pokazu sztuczek i wybranych elementów wykorzystywanych w sportach kynologicznych. Rasa ta wspaniale odnajduje się w każdej sytuacji dając radość właścicielowi oraz osobom obserwującym, co było widać. Psy bardzo aktywne, lubiące się bawić, ale również doskonale koncentrujące się podczas wykonywania zadań. Mogliśmy zobaczyć jaką przyjemność sprawia Nessy gra we Frisbee. Pokaz pełen ekspresji i ogromnego zaangażowania zarówno właścicielki, jak i podopiecznych. Zafascynowana publiczność nagrodziła Panią Martę i owczarki wielkimi brawami.


Na koniec padło wiele pytań dotyczących życia codziennego z psem m.in.: ile czasu należy poświęcać na zabawę, a ile na trening?, co pieski jedzą codziennie?, czy wilczaki są groźne?, dlaczego akurat kynologia?...
To był naprawdę miły dzień...


W zajęciach brały udział również dr hab. Małgorzata Szewczuk oraz Jagoda Kędziora.


obrazekobrazek
obrazekobrazek
obrazekobrazek
obrazekobrazek
obrazekobrazek
obrazekobrazek

 Tekst i zdjęcia: Małgorzata Szewczuk


Kozy są miłe i towarzyskie... - relacja z zajęć terenowych

W styczniu bieżącego roku studenci II roku kierunku kynologia (studia niestacjonarne) brali udział w zajęciach terenowych z przedmiotu „Chów owiec i kóz”, które odbyły się w gospodarstwie ekologicznym ,,Kozi Gródek” w Wołczkowie.


Zajęcia miały na celu zapoznanie się studentów z chowem i hodowlą kóz w gospodarstwie ekologicznym, przetwórstwem mleka w przydomowej mleczarni oraz pracą psów pasterskich.


W pierwszej części właścicielka gospodarstwa Pani Lidia Ordysińska oprowadziła nas po posesji i zaprowadziła do koziarni. Mieliśmy dużo szczęścia, bo trafiliśmy na wykoty. Rodziły się małe kózki i koziołki, a my mogliśmy podziwiać jednodniowe maleństwa. Kozy to bardzo towarzyskie i ciekawskie zwierzęta, o czym mogliśmy się przekonać, kiedy kilka z nich ocierało się o barierki i chciało się do nas zbliżyć, wąchać nas i lizać dłonie. Podziwialiśmy te piękne i inteligentne zwierzęta. Następnie dowiedzieliśmy się o zaletach i właściwościach prozdrowotnych mleka koziego oraz jego przetwórstwie. W przydomowej mleczarni wytwarzano domowy twaróg, który w dalszej części zajęć mogliśmy spróbować. Degustowaliśmy również inne produkty pochodzące m.in. z gospodarstwa. Bardzo dobra była kawa z dodatkiem mleka koziego oraz ser z miodem. Podczas próbowania wyrobów mlecznych był czas na rozmowę i pytania, których było bardzo dużo. Pani Lidia precyzyjnie odpowiadała na każde z nich. Przyszedł czas na niespodziankę...


Udaliśmy się na pastwisko, by wysłuchać jak wygląda żywienie kóz w różnym wieku. I nagle...Na horyzoncie pojawiła się Pani Diana Olszewska z ,,Psiej Farmy” w towarzystwie psów ras: border collie i catahoula leopard.


Dowiedzieliśmy się o szkoleniu i pracy psów pasterskich oraz sposobach ich motywacji. Pani Diana specjalizuje się w pasieniu m.in. owiec i kóz. Pokazała nam jak zachowuje się, jak pracuje pies ze stadem zwierząt. Zobaczyliśmy jak wykonuje komendy nowy pupil rasy catahoula leopard – pies pastersko-stróżująco-myśliwski. Jak dotąd rzadkość w Polsce. Z ciekawostek można dodać, że psy tej rasy podczas polowań z człowiekiem potrafią okiełznać m.in.: dzika, wiewiórkę, jelenia, szopa, pumę, a nawet niedźwiedzia. Psy tropiące w milczeniu, dające sygnał dopiero w momencie osaczenia ofiary.


I tak minęły zajęcia, a my wróciliśmy na kolejne...
Zapowiedzieliśmy się rewizytą i mamy nadzieję na kolejne spotkanie.
obrazekobrazek
obrazekobrazek
obrazekobrazek
obrazekobrazek
obrazekobrazek
obrazekobrazek
obrazekobrazek
obrazekobrazek
obrazekobrazek
obrazekobrazek
obrazek

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Szewczuk

Relacja z III Warsztatów Kynologicznych dotyczących szkolenia i użytkowania psów

W dniach 6-7 października bieżącego roku odbyły się Trzecie Warsztaty Kynologiczne pod patronatem Prorektora ZUT dr hab. Arkadiusza Termana,  zorganizowane przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Związek Kynologiczny w Polsce (Oddział w Szczecinie), reprezentowane przez prof. dr hab. Katarzynę M. Kavetską oraz panią Dorotę Witkowską. Warsztaty dotyczyły zagadnień związanych ze szkoleniem i użytkowaniem psów. Dedykowane były studentom kierunku kynologia, osobom pracującym z psami oraz właścicielom psów. Wydarzenie trwało dwa dni i podzielone było na część teoretyczną oraz praktyczną. Warsztaty rozpoczęło wystąpienie dr Katarzyny Fiszdon, która omówiła testy psychiczne stosowane u szczeniąt oraz psów dorosłych. Kolejna prelekcja została wygłoszona przez pana Leszka Siejkowskiego i dotyczyła psów użytkowanych w praktyce myśliwskiej. Duże zainteresowanie wzbudził wykład przeprowadzony przez panią Małgorzatę Woźniak na temat użytkowego szkolenia psów tropiących oraz wystąpienie pani Hanny Wojciechowskiej dotyczące treningu synergicznego. O wychowaniu psa sportowego opowiedziała pani Gerlinde Dobler, a wykład na temat hodowli i treningu psów obronnych wygłoszony przez pana Bartłomieja Sudaka zamknął część teoretyczną Warsztatów.


Podczas części praktycznej panowie Tomasz Wojciechowski, Wojciech Sadurski oraz Bartłomiej Sudak zaprezentowali sposób szkolenia psów obronnych oraz efekty takiego szkolenia. Sekcja Konna Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie zademonstrowała trening koni policyjnych. Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczkowie przeprowadziła pokaz pracy psów ratowniczych. W ramach III Warsztatów Kynologicznych odbyły się również Otwarte Mistrzostwa Polski Border Collie oraz Puchar Polski Obedience sędziowane przez panią Gerlinde Dobler. Nie zapomniano o psach, które miały mniej szczęścia w życiu. Przedstawiciele stowarzyszenia Mopsy w Potrzebie wraz z uratowanymi przez siebie psami poszerzali świadomość i wrażliwość uczestników Warsztatów.


Składamy serdeczne podziękowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczkowie, Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie, Stowarzyszeniu Mopsy w Potrzebie, Hodowli Czarnego i Wilczastego Owczarka Niemieckiego Wilczy Mszar, Akademickiemu Ośrodkowi Jeździeckiemu ZUT w Szczecinie, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ZUT w Szczecinie.


obrazekobrazek
obrazekobrazek

Zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii zawierającej zdjęcia z warsztatów.

Tekst: Maja Cierniak
Zdjęcia: Maja Cierniak, Paulina Bośko, Amanda Olszewska.

Studenci kynologii w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 w Szczecinie

W dniu 05.06.2017 roku studentki kynologii w osobach Amanda Olszewska, Marta Chęciak i Małgorzata Dunin-Wąsowicz wraz z Panią mgr Małgorzatą Jędrzejczak i Panią dr hab. inż. Małgorzatą Szewczuk odwiedziły Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 w Szczecinie. Nie zabrakło również psich towarzyszy w składzie: wilczak słowacki, jack russel terrier, border collie, owczarek belgijski. Celem wizyty było przybliżenie podopiecznym historii powstania współczesnego psa, przedstawienie codziennego świata z punktu widzenia naszych pupili, pokazanie paru sztuczek i podstawowych komend, których watro nauczyć swojego psa. Na koniec nie zabrakło pytań jak i wspólnej zabawy z psami. obrazekobrazek
obrazekobrazek
obrazekobrazek

Autor: Małgorzata Dunin- Wąsowicz

Zdjęcia: Małgorzata Szewczuk

Zapraszamy do obejrzenia pozostałych zdjęć w galerii.

Studenci kynologii na wystawie psów rasowych w Szczecinie

W dniach 10-11.06.2017 roku na stadionie Arkonii odbyły się XXX oraz XXXI Zachodniopomorska Wystawa Psów Rasowych zorganizowana przez Związek Kynologiczny w Polsce, Oddział w Szczecinie. W ramach ścisłej współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, studenci z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt kierunku kynologia uczestniczyli w organizacji i przebiegu wystawy. Ponad pięćdziesięciu studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych wzięło w niej udział w ramach praktyk zawodowych, pełniąc rolę sekretarzy, gospodarzy ringów oraz pomocy technicznej. Do ich obowiązków należało między innymi asystowanie sędziemu, wywoływanie psów zgłoszonych w poszczególnych klasach, odnotowywanie psów, które nie zgłosiły się do oceny oraz sporządzanie opisu psa dyktowanego przez sędziego. Studenci podeszli do tych praktyk z dużym entuzjazmem i zaangażowaniem, bowiem praca pod okiem sędziów kynologicznych to nowe doświadczenie oraz możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności od uznanych specjalistów. Na wystawach można było podziwiać ponad tysiąc psów, w tym psy ras polskich: charty polskie, polskie owczarki nizinne, polskie owczarki podhalańskie, gończe polskie oraz ogary polskie; przedstawicieli popularnych ras (Beagle, Golden Retriever, owczarek niemiecki), jak i tych rzadko spotykanych (Basenji, Lagotto Romagnolo, owczarek węgierski Puli Sarlooswolfhond). Dodatkową atrakcją dla zwiedzających, wystawców oraz studentów były pokazy przeprowadzone przez mgr Małgorzatę Jędrzejczak, pracownika ZUT oraz właścicielki szkoły dla psów UniwerPSYtet. Zaprezentowano najpopularniejsze sporty kynologiczne: agility, obedience oraz mniej znany ale nie mniej widowiskowy - mondioring. W ramach promocji kierunku kynologia pojawiało się także stoisko informacyjne dla osób zainteresowanych podjęciem nauki.


Szczególne podziękowania składamy Pani Dorocie Witkowskiej i Pani Dominice Kubisz za ogrom wiedzy przekazanej studentom, zaangażowanie, pomoc, czas i poświęcenie.


obrazekobrazek
obrazekobrazek

Zapraszamy do obejrzenia pozostałych zdjęć w galerii.

Autorzy: Maja Cierniak, Małgorzata Jędrzejczak

Zdjęcia: Wioletta Biel, Maja Cierniak


Warsztaty dla psów pracujących na drobnej zwierzynie oraz tropowców, Pogorzelica 2017

W dniu 22.04. 2017 odbył się wyjazd dla studentów kierunku kynologia na warsztaty dla psów pracujących na drobnej zwierzynie oraz tropowców w Pogorzelicy.


Studenci mogli obserwować trening przewodników i ich psów dla sprawdzenia predyspozycji myśliwskich oraz nabycia umiejętności prowadzenia tych psów w polu. Na wstępie przyszli kynolodzy wysłuchali krótkiego wykładu na temat teorii zapachu, zasad prowadzenia psa na polowaniu oraz używanego sprzętu. Następnie wszyscy uczestnicy wraz ze swoimi psami (gończe polskie, jamniki, posokowce bawarskie, jagd terier) wyruszyli w teren by praktycznie wykorzystać zdobyte informacje. Pieczę nad całym szkoleniem sprawował Pan Aleksander Skrzyński - międzynarodowy sędzia kynologiczny psów myśliwskich. Trening obejmował między innymi reakcje psa na bodźce dźwiękowe (wystrzały z broni), reakcje na bodźce środowiskowe (woda), tropienie ptactwa w polu, pracę na ścieżce tropowej po farbie oraz zbiorowy trening posłuszeństwa.obrazekobrazek
obrazekobrazek

Zapraszamy do obejrzenia reszty zdjęć w galerii.

Tekst: Małgorzata Dunin- Wąsowicz
Zdjęcia: Małgorzata Szewczuk, Marek Jankowicz


Relacja z warsztatów "Pielęgnacja i żywienie psów", Szczecin, 17.03.2017

Dnia 17 marca bieżącego roku odbyły się drugie warsztaty kynologiczne (a pierwsze z materiałami konferencyjnymi) pod patronatem Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, zorganizowane przez prof. dr hab. Katarzynę M. Kavetską, dr hab. Wiolettę Biel, dr Katarzynę Królaczyk oraz mgr inż. Maję Cierniak. Warsztaty dotyczyły zagadnień związanych z pielęgnacją i żywieniem psów. Dedykowane były głównie studentom kierunku „kynologia”, jednak mile widziany był każdy zainteresowany omawianą tematyką. Wśród prelegentów znaleźli się zarówno wykładowcy i studenci naszego Wydziału, jak i praktykujący kynolodzy. Warsztaty rozpoczęło wystąpienie mgr Agnieszki Pluty, właścicielki marki Botaniqa, dotyczące profesjonalnej pielęgnacji psów. Pani Agnieszka zaprezentowała wybrane produkty pielęgnacyjne oraz omówiła ich zastosowanie na co dzień i w przygotowaniu psów do wystawy. Program warsztatów obejmował między innymi tematy dotyczące profilaktyki chorób odkleszczowych, zastosowania diagnostyki ultrasonograficznej w monitorowaniu przebiegu ciąży u suk, udzielania pierwszej pomocy psom oraz prawidłowego odczytywania informacji znajdujących się na etykietach komercyjnych karm. Duże zainteresowanie wzbudził wykład przeprowadzony przez dr hab. Wiolettę Biel dotyczący faktów i mitów w żywieniu psów oraz wystąpienie pani Eweliny Pietrzak-Giec dotyczące opieki nad psami przebywającymi w przytulisku w Budnie.


Warsztaty kynologiczne są wydarzeniem cyklicznym.


Zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii zawierającej zdjęcia z warsztatów.


Tekst: Maja Cierniak, Ewelina Łysoń
Zdjęcia: Maja Cierniak


Relacja z warsztatów w Zakładzie Karnym w Goleniowie

W dniu 25 listopada 2016 r. w Zakładzie Karnym w Goleniowie odbyły się warsztaty doskonalące dla przewodników i psów specjalnych Służby Więziennej jednostek podległych OISW w Szczecinie. W warsztatach udział wzięli również studenci kierunku kynologia. Zajęcia poprowadzili wykładowcy z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie, Akademii Rehabilitacji i Diagnostyki Zwierząt w Szczecinie, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Goleniowie oraz Zakładu Karnego w Goleniowie.


Tematyka warsztatów obejmowała m. in.: pozytywne metody szkolenia psów użytkowych; sposoby pozyskania środków odurzających, substancji psychotropowych i środków zastępczych dla potrzeb służb mundurowych oraz zajęcia praktyczne dla przewodników i psów specjalnych w warunkach jednostki penitencjarnej na bazie cel mieszkalnych i pomieszczeń bytowych Zakładu Karnego w Goleniowie.


Studentom umożliwiono zwiedzanie Zakładu Karnego oraz obserwację pracy psów tropiących podczas przeszukania jednej z cel. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty prowadzone przez mgr Małgorzatę Jędrzejczak, podczas których zaprezentowane zostały różne metody szkolenia psów. Zademonstrowano również podstawy posłuszeństwa sportowego oraz użytkowości obronnej psów przy udziale pozoranta (jednocześnie studenta kierunku kynologia) oraz suki o imieniu Cheri (owczarek belgijski Malinois).


Zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii zawierającej zdjęcia z warsztatów.


Tekst: Maja Cierniak, Ewelina Łysoń
Zdjęcia: Maja Cierniak

Podsumowanie Konferencji Weterynaryjnej TEB Edukacja, Szczecin 10-11.09.2016

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji w naszej galerii.

FMBB 2016 Mistrzostwa Świata Owczarków Belgijskich

10-15 maja we Francji odbyły się XXII Mistrzostwa Świata Owczarków Belgijskich – FMBB 2016. Reprezentacje krajów rywalizowały ze sobą w następujących dyscyplinach sportowych: agility, canicross, bikejoring, mondioring, obedience, IPO. Polska reprezentacja odniosła szczególne sukcesy w posłuszeństwie sportowym – obedience zdobywając 3 medale:

 • klasa 1
  Małgorzata Jędrzejczak i Ir'Hyana des Fauves de Malines („Cheri”) - 265,88, lok. 2, I Vice Zwycięzca Świata FMBB Obedience 1
  Pani Małgosia jest doktorantką w Zakładzie Zoologii i Pszczelnictwa i od października poprowadzi zajęcia na kierunku kynologia. Będą to głównie zajęcia praktyczne związane ze szkoleniem psów.
 • klasa 2
  Agnieszka Kierzenkowska i Let's Go Whisky from Mike's Place - 238,625 pkt, lok. 3, II Vice Zwycięzca Świata FMBB Obedience 2
 • klasa 3
  Agnieszka Leszczyńska i Frambos Gandi (Malinois) - 286,75 pkt, lok. 1 Mistrz Świata FMBB Obedience 3
  Sylwia Szugzda i Hajda Killing Machine - 239 pkt, lok. 9/20

Polska reprezentacja zaprezentowała świetną formę także w innych dyscyplinach:

 • Agility:
  Karolina Skowron i Chili Extra Temperament (Malinois), zakwalifikowała się do finału, lokata 11 (drugi najlepszy wynik Polaków w historii startów na FMBB w Agility)
  Leszek Kalisz i Cherry Killing Machine (Malinois), zakwalifikował się do finału, lokata 47
  Iwona Kalisz i Ace Golden Tiger (Malinois), zakwalifikowała sie do finału
 • IPO:
  Patryk Krajewski i Baybaro od Dorrinky (Malinois), lokata 30, 272 pkt.
  Michał Majcher i Oskar Red Dot, lokata 92, 241 pkt. (klasyfikowanych 117 zawodników)
 • Mondioring:
  Łukasz Przybyła i Nexx z Huckelovy Vily (Malinois), lokata 14, 179,5 pkt (w stawce 30 zawodników, pierwszy w historii start Polaków w tej   dyscyplinie)
 • Canicross
  Marzena Domińczak i Gina Killing Machine (Malinois), lok. 14 w klasyfikacji łącznej kobiet i mężczyzn (pierwszy w historii start Polaków w tej dyscyplinie na FMBB)
 • Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii oraz relacji w Radio Szczecin.

Zawody obedience

W dniach 5 - 6 marca 2016 roku  w Gamratce koło Warszawy odbyły się Pucharowe Zawody Obedience, będące jednocześnie kwalifikacjami do Mistrzostw Świata Obedience i Mistrzostw Świata Owczarków Belgijskich FMBB. Zawody sędziowały Pani Vladislava Akimova oraz Pani Irina Popyonoka z Łotwy. W trakcie dwóch dni mogliśmy obserwować aż 50 startów, w tym starty Pani Małgorzaty Jędrzejczak ze Szczecina z psem IR’HYANA Des Fauves De Malines (Cheri) rasy owczarek belgijski malinois, która uzyskała 248,5 pkt i lokatę drugą. Drugiego dnia zawodów Pani Małgosia uzyskała 232 pkt i lokatę czwartą i tym samym spełniła wymogi Związku Kynologicznego w Polsce uzyskując kwalifikację na Mistrzostwa Świata Owczarków Belgijskich FMBB we Francji.


Serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

obrazekobrazek

Warsztaty z Psim Nosem

W dniach 13-15 listopada 2015 r. szkoła szkolenia psów "Aport" zorganizowała seminarium "NoseWork czyli Warsztaty z Psim Nosem". Doświadczona prowadząca Małgorzata Woźniak założycielka BavariaTeam.pl i Mantrailing Academy Poland współpracuję z Grupą Ratowniczą POPR w Gdyni, przewodniczka 3 psów tropiących zgłębiła w praktyce tajniki psiego nosa podczas zabaw węchowych i tzw. nosework.


Dzięki uprzejmości Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie warsztaty praktyczne z przeszukiwania pomieszczeń w poszukiwaniu konkretnego zapachu zostały przeprowadzone w budynku uczelni.
Program obejmował m.in. :
- segregację zapachu,
- metody kształtowania,
- zabawki interaktywne nosework : praca węchowa w domu,
- zabawy węchowe,
- przeszukiwanie terenu i praca na śladzie wstecznym.
Karolina Kaszycka właścicielka szkoły "Aport"  działającej w Szczecinie ma nadzieję, że to pierwsze z serii wydarzeń i seminariów dla właścicieli psów w naszym mieście, zorganizowanych przy udziale Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

Warsztaty doskonalące dla funkcjonariuszy służb mundurowych

19 października 2015 r. na terenie Zakładu Karnego w Goleniowie odbyły się warsztaty doskonalące dla funkcjonariuszy służb mundurowych realizujących zadania przewodników psów specjalnych.
Warsztaty obejmowały zajęcia praktyczne w jednostce oraz wykłady dotyczące tematyki: współczesnych zagrożeń związanych z dopalaczami, sposobów ukrycia substancji odurzających i środków psychoaktywnych w warunkach izolacji więziennej, motywacji psa w pracy sportowej i służbowej, profilaktyki zdrowotnej w pracy psa służbowego. W trakcie warsztatów uczestnicy mogli zapoznać się ze specjalistycznym sprzętem szkoleniowym firmy K9 Dingo.
Zajęcia prowadzili wykładowcy z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie, ośrodka szkolenia psów - UniwerPSYtet, Akademii Rehabilitacji i Diagnostyki Zwierząt oraz funkcjonariusze Służby Więziennej. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii związanych z warsztatami.