Rekrutacja 2019/2020

Trwa rekrutacja na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku kynologia na rok akademicki 2019/2020 (tylko z semestrem wyrównującym efekty inżynierskie).


Rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji ZUT.


Terminy rekrutacji na studia niestacjonarne w I i II naborze:

STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA - REKRUTACJA W PIERWSZYM TERMINIE

rejestracja internetowa

20.05.20.08.2019 r.

testy kwalifikacyjne

22–23.08.2019 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych oraz list kandydatów

zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

28.08.2019 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

28.08.– 3.09.2019 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

6.09.2019 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

13.09.2019 r. 


STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA - REKRUTACJA W DRUGIM TERMINIE

rejestracja internetowa

do 25.09.2019 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

do 26.09.2019 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji 

30.09.2019 r.