Warunki i tryb rekrutacji

Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego stopnia określane są uchwałą Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku kynologia są wyniki pisemnego egzaminu maturalnego wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (tzw. nowa matura), egzaminu dojrzałości (stara matura) lub wyniki matury międzynarodowej, którą potwierdza dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie.


Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i uwzględnia oceny na świadectwie dojrzałości. Kwalifikacja odbywa się przy uwzględnieniu następujących przedmiotów:


  • przedmiot A (do wyboru matematyka lub biologia),
  • przedmiot B (dowolny przedmiot zdawany na egzaminie maturalnym np. chemia lub informatyka),
  • przedmiot C (język polski),
  • przedmiot D (język obcy nowożytny).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów kierunku kynologia zawarte zostały w treści Uchwały nr 39 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów wyższych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.obrazekobrazek