Rekrutacja 2019/2020

Trwa rekrutacja na studia niestacjonarne drugiego stopnia (bez semestru wyrównującego) na kierunku kynologia na rok akademicki 2019/2020.


Rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji ZUT.


Terminy rekrutacji na studia niestacjonarne:

STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

rejestracja internetowa

13.01–11.02.2020 r.

testy kwalifikacyjne

13–14.02.2020 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych

17.02.2020 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

17–20.02.2020 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

21.02.2020 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

06.03.2020 r.