AKREDYTACJA KYNOLOGII ZAKOŃCZONA SUKCESEM

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie oceny programowej kierunku kynologia prowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym i wydało ocenę POZYTYWNĄ. Następna ocena programowa kierunku kynologia powinna nastąpić w roku akademickim 2027/2028.