Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku kynologia posiada wiedzę z zakresu nauk podstawowych, tj. anatomii, biochemii, fizjologii, mikrobiologii, genetyki zwierząt oraz rozumie ich rolę i znaczenie w procesie poznania budowy i funkcji życiowych zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem psowatych. Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu dobrostanu, żywienia, rozrodu, higieny oraz etologii i behawioru psów.


Zna metody hodowlane stosowane w amatorskiej hodowli psów rasowych, zasady profilaktyki weterynaryjnej, udzielania pierwszej pomocy, podstawy rehabilitacji psów oraz regulacje prawne w chowie i hodowli psów. Zna objawy najważniejszych chorób, w tym zakaźnych i pasożytniczych oraz wad genetycznych i wrodzonych. Posiada podstawy psychologii psa, w tym organizacji socjalnej psów, zna przyczyny i rodzaje agresji psów. Zna zasady zapobiegania bezdomności psów.


Absolwent kierunku zna organizacje i związki kynologiczne, potrafi zinterpretować przepisy i wzorce ras, zna i rozumie zasady organizacji wystaw i pokazów, regulaminy hodowli psów rasowych, regulaminy prób pracy i zawodów sportowych. Zna typy użytkowe psów oraz podstawy ich szkolenia oraz ekonomiczne aspekty amatorskiej hodowli psów rasowych. Posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej oraz nawiązywanie bezpośrednich kontaktów zawodowych.


Potrafi wykonać podstawowe zabiegi pielęgnacyjne, w tym groomerskie oraz zaprezentować psa na wystawie i pokazie. Potrafi nauczyć psa podstawowych elementów z zakresu użytkowości oraz rozwiązać problemy wychowawcze. Posiada umiejętność udzielenia pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach, podczas krycia, ciąży i porodu. Potrafi zastosować podstawowe narzędzia marketingowe, w tym stworzyć stronę WWW. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do otwarcia lub pracy w hotelu, ośrodka szkolenia  dla psów oraz salonu groomerskiego. Zna i rozumie etyczne aspekty chowu i hodowli psów rasowych. Absolwent posiada podstawy znajomości chowu i hodowli innych zwierząt udomowionych.obrazekobrazek

obrazek

Możliwości zatrudnienia

Nasz absolwent znajdzie zatrudnienie:
  • jako specjalista kynolog w służbach mundurowych - policja, areszt śledczy, służba więzienna, straż graniczna, straż pożarna, itp.
  • w ośrodkach szkolenia psów sportowych
  • w lecznicy weterynaryjnej (jako recepcjonista, konsultant ds. żywienia, użytkowania, hodowli lub pielęgnacji psa)
  • jako konsultant lub przedstawiciel handlowy producentów karmy, akcesoriów, kosmetyków dla psów 
  • jako zoopsycholog w terapii psów z problemami behawioralnymi
  • w organizacjach i związkach kynologicznych (ZkwP, ZPR, KPR)
  • w ośrodkach zajmujących się zapobieganiem bezdomności (TOZ, schroniska, przytuliska)
  • może założyć własną działalność gospodarczą:

     -      hodowla psów rasowych
     -      hotel dla psów
     -      ośrodek szkoleniowy dla psów i ich właścicieli
     -      sklep zoologiczny lub e-sklep
     -      ośrodek organizujący aktywne wakacje z psem
     -      dietetyk
     -      salon groomerski i spa dla psa
     -      przytulisko dla psów