obrazek


AKREDYTACJA KYNOLOGII ZAKOŃCZONA SUKCESEM

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie oceny programowej kierunku kynologia prowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym i wydało ocenę POZYTYWNĄ. Następna ocena programowa kierunku kynologia powinna nastąpić w roku akademickim 2027/2028. 


Informacje ogólne

25 stycznia 2016 roku Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie podjął uchwałę o utworzeniu na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt kierunku KYNOLOGIA. Są to studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym – w czasie ich trwania studenci odbywają zajęcia między innymi w kennelach krajowych i zagranicznych; w Szczecińskim Oddziale ZKwP, biorą udział w wystawach psów rasowych w charakterze sekretarzy i gospodarzy ringów; zapoznają się ze sposobami produkcji karm. Praktyki obejmują również lecznice oraz gabinety weterynaryjne i rehabilitacyjne, salony groomerskie, a także ośrodki szkolenia psów.


To pierwszy tego typu kierunek w Polsce, skierowany do osób zainteresowanych chowem, hodowlą i użytkowaniem psów, a absolwent po ukończeniu studiów uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji, programem studiów i praktyk oraz możliwościami zatrudnienia po ukończeniu studiów:Informacje o kierunku w mediach


Prezentacja kierunku