Program studiów drugiego stopnia

Przedmioty kształcenia ogólnego:
 1. Podstawy informacji naukowej
 2. Podstawy prawa patentowego
 3. Bezpieczeństwo i ergonomia pracy
 4. Podstawy prawa pracy i marketing w kynologii
 5. Język obcy (do wyboru angielski lub niemiecki)
 6. Przedmiot humanistyczny do wyboru:
  • Etos akademicki
  • Etyka biznesu
  • Etyka zawodowa
  • Komunikacja społeczna i techniki negocjacji
  • Lobbing w życiu publicznym
  • Organizm w czasie i przestrzeni

Przedmioty kształcenia kierunkowego:
 1. Ekologia psowatych
 2. Szkolenie dla osób uczestniczących w wykonywaniu procedur na zwierzętach (z certyfikatem wydanym przez ZUT)
 3. Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa u psów
 4. Doświadczalnictwo w kynologii
 5. Analiza danych statystycznych
 6. Kierunkowe przedmioty do wyboru:
  • Bezpieczeństwo ekologiczne
  • Ekoturystyka
  • Zagrożenia bioróżnorodności
  • Zwierzęta inwazyjne w Polsce

Przedmioty kształcenia specjalistycznego:
 1. Anatomia i histologia układu pokarmowego psów
 2. Wybrane zaburzenia systemu pokarmowego i przemiany materii u psów
 3. Ocena i wykorzystanie surowców zwierzęcych
 4. Biosurowce w żywieniu psów
 5. Genetyka zaburzeń metabolicznych u psów
 6. Wymagania sanitarno-weterynaryjne w zakresie karm dla psów
 7. Programy do układania dawek pokarmowych
 8. Dietetyka weterynaryjna
 9. Konserwacja i przechowywanie surowców zwierzęcych
 10. Dieta BARF i jej modyfikacje
 11. Komercyjne karmy gotowe
 12. Diety domowe
 13. Zanieczyszczenia chemiczne karm dla psów
 14. Pro- i prebiotyki w diecie psów
 15. Nutrigenomika i farmakogenomika psów
 16. Nutriproteomika i podstawy metabolomiki
 17. Prewencja i fagoterapia chorób infekcyjnych psów
 18. Fizjoprofilaktyka psów
 19. Terapia chorób zakaźnych psów
 20. Surowce roślinne w profilaktyce i terapii
 21. Żywieniowe uwarunkowania procesów rozrodczych u psów
 22. Warunki utrzymania i żywienie a jakość okrywy włosowej psów
 23. Niedobory mineralne i witaminowe
 24. Żywienie a behawior psów
 25. Systemy zarządzania jakością ze szczególnym uwzględnieniem żywności
 26. Specjalistyczne przedmioty do wyboru
  • Bioaktywne substancje jaj w prewencji i terapii chorób
  • Ocena organoleptyczna surowców i produktów zwierzęcych
  • Diagnostyka immunologiczna i molekularna chorób psów
  • Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń bakteryjnych i grzybiczych psów
  • Mikrobiologia weterynaryjna
  • Profilaktyka i prewencja chorób psów w schroniskach
  • Aktywny wypoczynek z psem
  • Aparat ruchu psa
  • Fitness dla psów
  • Przygotowanie psa do wysiłku fizycznego
  • Prenatalne zaburzenia rozwojowe psów
  • Rozrodcze dylematy w hodowli psów
  • Rozród kotowatych
  • Zachowania socjalne i rozrodcze u wolno żyjących psowatych


Wykaz przedmiotów semestru wyrównawczego (od roku akademickiego 2019/2020):

 1. Psy rasowe
 2. Rozród psów
 3. Żywienie psów
 4. Genetyka psów
 5. Higiena i dobrostan psów
 6. Gospodarka hormonalna u psów
 7. Etologia i behawior psów
 8. Podstawy biochemii klinicznej psów
 9. Przedmioty do wyboru:
  • Szkolenie psów stróżujących i obronnych
  • Układanie psów myśliwskich
  • Szkolenie psów przewodników osób niewidomych
  • Układanie psów pasterskich
  • Szkolenie psów ratowniczych
  • Pies w sporcie i rekreacji
  • Szkolenie szczeniąt i psów młodych