obrazek


KYNOLOGIA - studia drugiego stopnia

W dniu 24 września 2018 roku Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie podjął uchwałę o uruchomieniu na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt studiów drugiego stopnia kierunku kynologia. Studia mają profil ogólnoakademicki i trwają trzy semestry, a absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżyniera. 


Obecnie kształcenie odbywa się w ramach jednej specjalności - żywienie psów i profilaktyka zdrowotna.


Polska jest na trzecim miejscu w Europie pod względem liczby psów (ok. 7 mln), przed nami są tylko Wielka Brytania i Niemcy. Blisko 45% gospodarstw domowych w naszym kraju posiada co najmniej jednego psa. Większości właścicieli psów niewątpliwie zależy, aby ich pies był w dobrej kondycji, radosny, zdrowy i by długo żył. Tylko w 10 procentach decydują o tym geny, pozostałe 90 procent to czynniki zewnętrzne, a wśród nich przede wszystkim dieta. Aby jednak posiłki psa były dobrze zbilansowane niezbędna jest specjalistyczna wiedza na temat jego potrzeb żywieniowych w zależności od rasy, wieku, aktywności fizycznej, kierunku użytkowania, stanu fizjologicznego i zdrowia. Takiej wiedzy większość opiekunów psów jednak nie posiada i wymaga pod tym względem fachowej informacji, prowadzenia i pomocy, których będą mogli udzielać absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku kynologia – specjaliści żywienia i profilaktyki zdrowotnej. Będą mogli oni założyć własne gabinety specjalistyczne, znajdą też zatrudnienie w przychodniach i gabinetach weterynaryjnych, ośrodkach szkolenia psów, schroniskach i hotelach dla zwierząt, u hodowców psów, u producentów karm dla zwierząt, w salonach groomerskich itd.


Uruchamiany przez nas kierunek ma profil ogólnoakademicki, jednak większość zajęć ma charakter praktyczny, a studenci w trakcie ich trwania odbywają 4-tygodniową praktykę zawodową w wybranym przez siebie miejscu. Może to być gabinet weterynaryjny, salon groomerski, hodowla psów rasowych lub zakład produkujący karmę dla psów. W ofercie studiów mamy również możliwość prowadzenia badań naukowych w ramach studenckich kół naukowych, uczestnictwo w warsztatach kynologicznych i konferencjach.


Osobom z licencjatem zapewniamy semestr wyrównujący efekty inżynierskie (od roku akademickiego 2019/2020), dzięki czemu po ukończeniu studiów otrzymają tytuł zawodowy magistra inżyniera.