Rekrutacja 2019/2020

Trwa rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku kynologia na rok akademicki 2019/2020 (tylko z semestrem wyrównującym efekty inżynierskie).


Rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji ZUT.


Terminy rekrutacji na studia stacjonarne w I i II naborze:

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA - REKRUTACJA W PIERWSZYM TERMINIE

rejestracja internetowa

 20.05.16.07.2019 r.

testy kwalifikacyjne 

 18–19.07.2019 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych oraz ogłoszenie list
kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

 24.07.2019 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

 24.07.–30.08.2019 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

 2.08.2019 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

 9.08.2019 r.


STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA - REKRUTACJA W DRUGIM TERMINIE

rejestracja internetowa

do 25.09.2019 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

do 26.09.2019 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji 

30.09.2019 r.